Przejdź do stopki

Zabytek UNESCO

Zabytek UNESCO

Lokalizacja: Powroźnik
Zwiedzanie: bezpłatne
Kontakt: Paweł Kącki opiekun cerkwi - tel. +48 508 866 402

 

Godziny zwiedzania

od 1 kwietnia do 30 września

poniedziałek – nieczynne

wtorek, środa    od 9:00 do 17:00

od czwartku do soboty od 9:00 do 18:00

niedziela od 12:00 do 17:00

od wtorku do soboty przerwa obiadowa od godz. 13:00 do 13:30

 

październik

poniedziałek – nieczynne

wtorek - tylko zwiedzanie grupowe po wcześniejszym uzgodnieniu

środa od 9:00 do 17:00

od czwartku do soboty od 9:00 do 18:00

niedziela od 12:00 do 17:00

od wtorku do soboty przerwa obiadowa od  godz. 13:00 do 13:30

 

od 1 listopada do 31 marca

poniedziałek – nieczynne

wtorek - tylko zwiedzanie grupowe po wcześniejszym uzgodnieniu

od środy do soboty od 10:00 do 16:00

niedziela od 11:00 do 16:00

przerwa obiadowa od 13:00 do 14:00

1 listopada – nieczynne 2 listopada od 11:00 do 15:00

 

w okresie świąt Bożego Narodzenia

24 grudnia (wigilia)  - od 12:00 do 15:00

25 grudnia Boże Narodzenie – nieczynne

26 grudnia Drugi Dzień Świąt – nieczynne

1 stycznia Nowy Rok – nieczynne

6 stycznia Trzech Króli – nieczynne

 

W okresie Świąt Wielkanocnych

Wielki Czwartek od 9:00 do 15:00

Wielki Piątek, Sobota Wielkanocna – nieczynne

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – nieczynne

Poniedziałek Wielkanocny od 12:00 do 16:00

 

Weekend Majowy

1 maja – od 9:00 do 17:00 od godz. 13:00 do 13:30 przerwa obiadowa

3 maja – od 12:00 do 17:00

 

Boże Ciało i 15 Sierpień

Od 12:00 do 17:00

Zwiedzanie jest bezpłatne

 

WIRTUALNY SPACER PO CERKWI

 

Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku - to najstarsza cerkiew w południowej Polsce, która w 2013 r. została  wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Powstała w 1600 r. Parafię greckokatolicką uposażył w roku 1637 biskup J. Zadzik. Na skutek zagrożenia powodziowego, została przeniesiona w roku 1814 na obecne miejsce i częściowo przebudowana. W tym okresie powstało nowe prezbiterium, stare natomiast zamieniono na zakrystię. W 1878 r. dobudowano główną wieżę o konstrukcji słupowej. Cerkiew została odnowiona w 1965 roku.
Jest to budynek drewniany o konstrukcji zrębowej, trójdzielny, jednonawowy. Nad nawą kopuła namiotowa łamana trzykrotnie, w prezbiterium strop z fasetą, w zakrystii sklepienie kolebkowe. Elewacja zewnętrzna i dach pokryty gontem. Całość wieńczą trzy baniaste wieżyczki z pozornymi latarniami. Wystrój cerkwi jest niezwykle bogaty. Zachowały się tutaj najbardziej cenne zabytki sztuki sakralnej w regionie byłego "klucza muszyńskiego".

Warto obejrzeć polichromię figuralną z 1637 roku, a także barokowy ołtarz główny z ikoną "Matki Bożej z Dzieciątkiem" z XVII wieku, oraz ikonostas będący tłem do ołtarza. Unikatową wartość mają również pozostałe ikony umieszczone na bocznych ołtarzach, rokokowa ambona z 1700 roku, oraz dzwon z 1615 roku. Cerkiew od 1951 roku jest rzymskokatolickim kościołem. Parafię erygował w roku 1951 ks. biskup J. Stępa. W 1965 roku cerkiew poddana została renowacji.