Przejdź do stopki

Źródło „Iwona” (pomnik przyrody)

Źródło „Iwona” (pomnik przyrody)

Lokalizacja: Jastrzębik
Korzystanie: ogólnodostępne, bezplatne źródełko wody mineralnej

 

Źródło umiejscowione jest w dolinie potoku wypływającego ze Szczawnej Góry, ponad miejscowością Jastrzębik. Dotarcie do niego jest utrudnione, najkrótsza droga prowadzi przez tereny prywatne, które sezonowo mogą być ogrodzone. Najpewniejszą ścieżką do źródła jest droga prowadząca od kościoła w Jastrzębiku, która wiedzie obok cmentarza, wzdłuż potoku. Źródło położone na łące, na prawej skarpie głęboko wciętej doliny, obudowano i ujęto. Uznane zostało za pomnik przyrody nieożywionej. Woda ze źródła Iwona jest w 0,22% szczawą typu wodorowęglanowo-wapniowego (HCO3-Ca). Ma wyjątkowy, ożywczy smak.

Zdjęcia