Przejdź do stopki

Źródło "Maryja"

Źródło


Korzystania: bezpłatnie w godzinach otwarcia Ogrodów Biblijnych w Muszynie
Godziny otwarcia: www.muszynskieogrodybiblijne.pl

 

Historia: Źródło odkryte w 2016 r. w odwiercie o głębokości 70 m. Kamienne ujęcie zdroju powstało z okazji jubileuszu 400-lecia sprowadzenia z Katedry Wawelskiej do Muszyny figury Matki Bożej. Na tablicy przy źródle widnieje napis: „Wotum wdzięczności Maryi w 400 - lecie Pani na Muszynie od Spółdzielni Pracy Muszynianka”.

Z sezonowej pijalni wody mineralnej w Ogrodach Biblijnych wypływa szczawa wodorowęglanowo-(HCO3) wapniowo (Ca) magnezowa (Mg). Mineralizacja wody wynosi 1405mg/l, a zasoby eksploatacyjne źródła to 24 000 l/dobę.

Główne składniki mineralne:

Kationy:

 

mg/l

%mval

Aniony:

 

mg/l

%mval

Magnezowy

Mg2+

58,03

(28,4)

Wodorowęglanowy

HCO3

1040,00

(97,5)

Wapniowy

Ca2+

167,70

(48,9)

Siarczanowy

SO42-

15,46

(1,8)

Sodowy

Na+

75,69

(19,6)

Chlorkowy

Cl-

3,60

(0,6)

Potasowy

K+

6,46

(1,0)

Fluorkowy

F-

0,19

(0,1)

Żelazawy

Fe2+

1,92

(0,4)

Bromkowy

Br-

0,10

(0,0)

 

Inne składniki mineralne niezydsocjonowane i gazowe:

Kwas metakrzemowy

H2SiO3

31,21 mg/l

Kwas metaborowy

HBO2

0,74 mg/l

Dwutlenek węgla

CO2

1304 mg/l

 

Chemizm wody określono w Laboratorium AGH im. St. Staszica w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Zdjęcia