Przejdź do stopki

Pijalnia sezonowa "Marcin"

Pijalnia sezonowa

Korzystanie: bezpłatne, obiekt czynny w sezonie wiosenno-letnim

Zdrój Marcin - woda wydobywana jest z odwiertu Marcin II. Suma składników mineralnych 3123,19 mg/l. 

Kationy:
Wapniowy 171/6 mg/l
Magnezowy: 215,1 mg/l
Sodowy: 259,3 mg/l
Potasowy: 18,7 mg/l

Aniony:
Wodorowęglanowy: 2451 mg/l
Siarczanowy: 2,78 mg/l
Chlorkowy: 4,61 mg/l
Fuorkowy: <0,10 mg/l