Przejdź do stopki

Muszyna - Mochnaczka Niżna

dystans (km) wysokość m n.p.m.

Rodzaj szlaku: pieszy
Kolor: zielony
Długość trasy: 22,4 km
Maksymalna wysokość na szlaku: 1112 m n.p.m.
Minimalna wysokość na szlaku: 447 m n.p.m.
Różnica wniesień: 665 m