Przejdź do stopki

Przystanek 3
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna w całości leży na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, który powstał w 1987 r. i zajmuje obszar ponad 54 tys. ha. To jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce.

 

Położenie

Park położony jest w centralnej części powiatu nowo-sądeckiego na pograniczu ze Słowacją. Na wschodzie jego granicę stanowi rzeka Kamienica Nawojowska, natomiast na zachodzie i północy największa z rzek Sądecczyzny - Dunajec. Park w całości obejmuje Beskid Sądecki oraz częścią otuliny obszar Małych Pienin. Beskid Sądecki to rozległe pasmo składające się z trzech samodzielnych grup górskich: Radziejowej, Jaworzyny i Kraczonika zwanej też grupą Zimnego-Dubnego, rozdzielonych malowniczą doliną Popradu oraz pełną naturalnej dzikości doliną Muszynki. Główne grzbiety biegną na przestrzeni ok. 30 km z południowego wschodu na północny zachód. Najwyższe szczyty sięgają 1000-1200 m n.p.m. Najbardziej charakterystyczne to Radziejowa 1266 m, Skałka 1168 m, Przechyba 1175 m, Wielki Rogacz 1182 m, Eliaszówka 1023 m. W grupie Jaworzyny Krynickiej powyżej 1000 m n.p.m. wznoszą się: Pisana Hala, Łabowska Hala, Runek oraz Pusta Wielka. Odrębnym charakterem rzeźby i krajobrazu odznaczają się leżąca w połudnowo-wschodniej części Parku grupa Kraczonika. Wzniesienia są tu niższe, bardziej wyrównane i rozchodzą się promieniście od najwyższego szczytu Kraczonika osiągającego 938 m n.p.m.

 

Fauna

Stosunkowo rozległe i zwarte jeszcze kompleksy leśne na terenie Parku pozwalają na bytowanie dużych i rzadkich dziś gatunków ptaków oraz ssaków leśnych. Stałymi mieszkańcami większych obszarów leśnych są wilk 1 , ryś 2 i żbik. Do mało widocznych ale nierzadkich należą na tym terenie borsuk 3, kuna 4 , dzik 5 . Jelenie 6 obserwowane w rejonie Radziejowej oraz w Paśmie Jaworzyny od dawna uważane są za szczególnie piękne i okazałe. Obok ssaków występują w lasach Parku duże puszczańskie ptaki - głuszec 7 , cietrzew, jarząbek, a także orzeł przedni. W okolicy Krościenka, Łabowej i w Paśmie Kraczownika gniazduje bocian czarny, gatunek również związany z naturalnym lasem. Stoki Radziejowej, Runka i wielu innych fragmentów Parku są ostają puchacza 8 . Na całym obszarze występuje największy z naszych dzięciołów - dzięcioł czarny @ . Bogato jest reprezentowana grupa ptaków śpiewających, których wielu przedstawicieli można spotkać w świetlistych lasach liściastych np. w rezerwacie Las lipowy Obrożyska 10 . Do oryginalnych gatunków należy krzyżodziób 11 odwiedzający w okresie zimowym całymi chmarami górnoreglowe świerczyny. Wszyscy interesujący się owadami znajdują na terenie Parku szereg rzadkich i pięknych gatunków. Występuje tu związana ze starodrzewiami bukowymi nadobnica alpejska 12 i wiele innych, dużych, leśnych chrząszczy. Motyle są reprezentowane przez wiele gatunków. W okolicy Szczawnika napotykać można osobniki niepylaka mnemozyna 13 , a na całym terenie Parku żyją rusałki i wiele gatunków motyli nocnych. Na górskich łąkach występują coraz rzadsze wielkie pasikoniki łatczyny i mniejsze od nich trajkotki przypominające szarańcze.

Na terenie Beskidu Sądeckiego występują prawie wszystkie gatunki krajowych gadów i płazów. Do najrzadszych należy wąż ekskulapa 14 obserwowany w rejonie Żegiestowa, Obidzy, Zarzecza k. Łącka. Salamandra plamista 15 i cztery gatunki traszek są pięknymi i charakterystycznymi mieszkańcami górskich i podgórskich rejonów Parku. Traszka karpacka 16 jest gatunkiem, który występuje prawie wyłącznie w Karpatach i stanowi tzw. endemit karpacki. W niektórych odcinkach rzek i w czystych potokach żyją jeszcze pstrągi, lipień, głowacz białopłetwy i chroniona strzebla potokowa.