Przystanek 1

Żegiestów to pierwsze Polskie uzdrowisko na Rowerowym Szlaku Wód Mineralnych w Gminie Muszyna. To prawdziwa oaza ciszy i spokoju, a także raj dla osób szukających bliskiego kontaktu z naturą i chwili wytchnienia od pędu codziennego życia. W sercu Popradzkiego Parku Krajobrazowego można zregenerować swoje siły witalne, a także zadbać o zdrowie w sanatorium uzdrowiskowym. Nie bez powodu powiada się, że „...wraca ten kto był tu raz”. Żegiestów dzięki zróżnicowanej bazie noclegowej (sanatorium, domy wypoczynkowe, agroturystyka) jest także bardzo dobrą bazą wypadową do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej. W okolicy przebiegają cztery szlaki rowerowe i pięć szlaków pieszych.

więcej

Przystanek 2

Żegiestów - wieś o tej nazwie została założona na „surowym kamieniu” przez Hawryłę Juranka, na mocy przywileju nadanego przez bpa Franciszka Kraśnickiego w 1575 r. Wzmiankę o niej spotykamy później w inwentarzach dóbr biskupich z 1645 i 1668 r. Jak głoszą przekazy, już w XVIII w. dostrzeżono właściwości lecznicze występujących tu źródeł mineralnych. Szczególną sławą cieszyła się woda mineralna „Maryja”, którą podobno już wtedy rozwożono w drewnianych naczyniach po Galicji. Prawdziwym jednak ojcem Żegiestowa jako uzdrowiska był Ignacy Medwecki, który po odkryciu źródeł „Anna” i „Antonina” wykupił od miejscowych chłopów ziemie, na których się one znajdowały.

więcej

Przystanek 3

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna w całości leży na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, który powstał w 1987 r. i zajmuje obszar ponad 54 tys. ha. To jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce.

więcej

Przystanek 4

Milik - miejscowość położona między wzniesieniami od zachodu Pietrusiny (647 m n.p.m.), Skałki (769 m n.p.m.), Wierchu (707 m n.p.m.) i od wschodu góry Mikowa (647 m n.p.m.). Milik został założony na przełomie XIV i XV w. Pierwszą wzmiankę o wsi spotykamy we wspomnieniach ks. Jana Długosza w testamencie Piotra Wyżgi, starosty czorsztyńskiego. W 1575 r. zostaje powtórnie lokowany w akcie wydanym na prawie wołoskim, w którym nadaje się Teodorowi, sołtysowi z Andrzejówki, przywilej lokalizacji wsi wzdłuż potoku Milik. Wieś ta była początkowo filią parafii w Andrzejówce i dopiero w 1639 r. została uposażona przez bpa J. Zadzika, stając się tym samym samodzielną jednostką.

więcej

Przystanek 5

Przystanek nr 5 to węzeł komunikacyjny dający różne warianty wyboru dalszej trasy Rowerowym Szlakiem Wód Mineralnych w Gminie Muszyna. Z tego miejsca możemy podążać dalej za znakami do przystanku nr 6 dojeżdżając do miejscowości Szczawnik. Innym wariantem jest skrócenie trasy i przejazd drogą wojewódzką nr 971 w kierunku centrum Muszyny. Należy uważać na wzmożony ruch samochodowy. Po drodze można odwiedzić rezerwat przyrody „Las lipowy Obrożyska”. Alternatywą może być powrót do uzdrowiska Żegiestów. Po drodze warto odwiedzić zabytkową świątynie w Andrzejówce. Kolejnym wariantem jest skorzystanie z trasy VeloNatura, która znajduje się po polskiej i słowackiej stronie rzeki Poprad. Tą trasą można przejechać malowniczą ścieżką rowerową w kierunku Muszyny lub Żegiestowa.

więcej

Przystanek 6

Szczawnik - miejscowość położona w dolinie potoku o tej samej nazwie. Pierwsza lokacja na prawie magdeburskim miała miejsce w XIV w., o czym wspomina w dokumencie z dnia 5 VIII 1391 r. król Władysław Jagiełło. W 1575 r. następuje powtórna kolonizacja na prawie wołoskim. Biskup J. Konarski dał pozwolenie na osadzanie się Waskowi Wołochowi. Podobnie jak w innych wsiach tego regionu ludność Szczawnika była wyznania greckokatolickiego. Pierwszą parafię tegoż wyznania uposażył bp M. Szyszkowski w 1624 r.

więcej

Przystanek 7

Złockie - miejscowość położona w dolinie potoku o tej samej nazwie, który jest lewym dopływem Szczawnika. Nazwa jak utrzymuje miejscowa legenda częściowo poparta notatkami Jana Długosza (słynnego polskiego XV-wiecznego kronikarza), wywodzi się od złota, które podobno było tutaj wydobywane. Akt lokacyjny na prawie wołoskim wydany został w 1580 r. przez bpa Piotra Myszkowskiego, Iwanowi Makowicy. Około 1624 r. do obowiązku miejscowej ludności należało uposażenie sołtysa ze Szczawnika, porucznika piechoty muszyńskiej. Równocześnie z aktem nadania została uposażona pierwsza parafia greckokatolicka. Piękne położenie, jak również duże zasoby wody mineralnej, wpłynęły na szybki rozwój tej wioski, przekształcając ją w ośrodek sanatoryjno-wypoczynkowy. Sporego uroku miejscowości dodaje aleja figur kwiatowych @. W Złockiem istnieją ujęcia wody mineralnej i większe wypływy szczawów. W miejscowości tej spotykane są ekshalacje dwutlenku węgla.

więcej

Przystanek 8

Geneza powstania wód mineralnych @. Wody opadowe przedostając się do szczelin skalnych tworzą zamknięte złoża. Składniki chemiczne zawarte w skałach są wypłukiwane przez wodę powodując jej nasycenie. Siła infiltracyjna wody zależy od nasycenia jej dwutlenkiem węgla (CO2), w zależności od stężenia może mieć właściwości słabego kwasu węglowego, który stopniowo rozpuszcza niektóre składniki skał. Rodzaj podłoża skalnego decyduje o tym jakie składniki mineralne nasycą wodę.

więcej

Przystanek 9

Jastrzębik - miejscowość położona nad potokiem o tej samej nazwie. Lokowana na prawie wołoskim w 1577 r. przez bpa Piotra Myszkowskiego, przywilejem nadanym piotrowi Tyliszczakowi z Krynicy. Początkowo mieszkańcami Jastrzębika byli Wołosi, z czasem doszli również Rusini. Ludność ta była wyznania greckokatolickiego, a parafię tegoż wyznania uposażył bp Piotr Gembicki w 1651 r.

więcej

Przystanek 10

Przystanek nr 10 to kolejny węzeł komunikacyjny dający różne warianty wyboru dalszej trasy Rowerowym Szlakiem Wód Mineralnych w Gminie Muszyna. Z tego miejsca możemy kontynuować podróż do przystanku nr 11 dojeżdżając do sezonowej pijalni wody mineralnej „Anna” w Muszynie. Przy tym przystanku krzyżują się również drogi trzech dodatkowych szlaków rowerowych. AquaVelo - kolor żółty, można nim dojechać do Krynicy-Zdroju i dalej do Bardejowa na Słowacji. Turystyczna Pętla Muszyńska - kolor czerwony, można nią udać się do Powroźnika gdzie znajduje się świątynia wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz pijalnia wody mineralnej. Transgraniczny Szlak Rowerowy – kolor niebieski, dojechać nim można aż do Sękowej gdzie znajduje się drewniany kościół wpisany na listę UNESCO.

więcej

Przystanek 11

Muszyna to malownicze, niewielkie przygraniczne miasto liczące ok. 5 tys. mieszkańców. Dzięki bogatym złożom źródeł wód mineralnych miasto rozwinęło się jako kurort uzdrowiskowy. Rozbudowana baza sportowo-rekreacyjna i atrakcje sprawiają, że wypoczynek w tym miejscu jest atrakcyjny o każdej porze roku. Tu historia przeplata się z nowoczesnością jak tyglu tworząc barwny obraz kultury i tradycji dawnego „Państwa Muszyńskiego”.

więcej

Przystanek 12

W XIV wieku za sprawą Władysława Jagiełły Muszyna i przyległe do niej wsie tworzyły tzw. „Klucz Muszyński” inaczej zwany „Państwem Muszyńskim” z własną armią i system sądowniczym. W dniu 5 VIII 1391 roku Władysław Jagiełło oddał te ziemie biskupowi krakowskiemu Janowi Radlicy. W imieniu biskupów kluczem muszyńskim rządzili starostowie. Posiadali oni pełną władzę administracyjną, wojskową i sądowniczą. Siłę zbrojną klucza stanowiła piechota tzw. harnicy. Ich obowiązkiem było strzec granic państwa i bezpieczeństwa szlaków handlowych przed zbójnikami. W okresie pokoju było ich 200, gdy istniało zagrożenie - 600, kiedy nastawał czas wojny powoływana pod broń pospolite ruszenie z całego powiatu muszyńskiego. Pomocą Rzeczpospolitej wojsko biskupie służyło dwukrotnie. Pierwszy raz w Czorsztynie, kiedy to walczyło przeciw Kostce Napierskiemu. Po raz drugi w obronie Nowego Sącza pod wodzą rochmistrza Żylicza, podczas najazdu szwedzkiego. Świadectwem dawnego „Państwa Muszyńskiego” są dzisiaj m.in. ruiny zamku, Dwór Starostów, zajazd i kordegarda.

więcej

Przystanek 13

Muszyna oprócz wyśmienitych wód mineralnych znana jest również jako „Miasto Ogrodów”. Nazwa ta nie jest przypadkowa. Na terenie uzdrowiska zlokalizowane są największe w kraju Ogrody Biblijne i Ogrody Zmysłów, a także towarzyszące im Ogrody Magiczne.

więcej